Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

06-24U

06-24U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532.5; 532.7; 533.7
PACS: 
05.20.Jj, 05.60.Cd, 05.20.Dd

Ланцюжок рівнянь переносу гідродинамічного типу для системи частинок з гладкою центральною взаємодією

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук

Представлено системний підхід до виведення гідродинамічних рівнянь переносу, заснований на використанні ланцюжка рівнянь ББГКІ. Розглянуто випадки багаточастинкової локальної та двочастинкової нелокальної гідродинамічних густин і подано явні вирази для внесків різних типів до їхніх потоків та джерел. Схему застосовано до набору густин збережуваних величин, отримано рівняння для їхніх потоків, котрі становлять перше розширення звичайної гідродинаміки. Передбачено принципову можливість наступних розширень і одержання нескінченного ланцюжка рівнянь гідродинамічного типу. Знайдено вигляд рівнянь переносу для тензора напружень і вектора теплового потоку у локальній рухомій системі відліку.

Рік: 
2006
Сторінки: 
57
Завантажити: