Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

06-18U

06-18U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
534; 536; 536.75; 536.77; 536-3; 537
PACS: 
05.50.+q, 05.70.-a, 64.60.Cn, 75.10.Hk, 75.40.Cx, 75.40.Gb, 77.22.Ch, 77.22.Gm, 77.65.-j, 77.65.Bn, 77.65.Fs, 77.80.Цe

Діелектричні, п'єзоелектричні і пружні властивості простої моделі п'єзоелектрика

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович

В рамках двопідграткової моделі Ізінга з врахуванням короткосяжної і далекосяжної взаємодій та п'єзоелектричної взаємодії із зсувними деформаціями в наближенні двочастинкового кластера у випадках полярного та неполярного впорядкувань розраховано діелектричні, п'єзоелектричні та пружні характеристики простої моделі п'єзоелектрика. Врахувавши динаміку п'єзоелектричної деформації, явно описано явища затискання кристалу високочастотним електричним полем та п'єзоелектричного резонансу. Розраховано коефіцієнт поглинання ультразвуку та досліджено його поведінку в області фазового переходу. Проведено детальний числовий аналіз отриманих результатів

Рік: 
2006
Сторінки: 
49
Завантажити: