Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
10-10U

Спектри фотоемісії та резонансне непружне розсіяння Рентґенових променів

А.М. Швайка
Т.С. Мисакович
Дж. Фрірікс
71.10.Fd
78.70.En
78.70.Ck
10-09E

Магнітні властивості моделі Габбарда на смужках кагоме

О. Держко
М. Максименко
Й. Ріхтер
А. Гонекер
Р. Мьоснер
71.10.-w
10-08E

Низькотемпературні властивості квантового антиферомагнетика Гайзенберга на деяких одновимірних гратках, що містять рівносторонні трикутники

М. Максименко
О. Держко
Й. Ріхтер
75.10.Jm
75.40.Gb
10-07E

Динамічні властивості спін-1/2 $XX$ ланцюжка з тривузловими взаємодіями $XZY-YZX$ типу

М. Топілко
О. Держко
Т. Крохмальський
75.10.Jm
75.40.Gb
10-06U

Рівняння стану $n$-векторної моделі: метод колективних змінних

П.Р. Козак
М.П. Козловський
З.Є. Усатенко
64.60.ae
64.60.Bd
75.30.Kz
10-05U

Теорія збурень для колективних мод в динаміці простих та складних рідин

І.М. Мриглод
В.М. Купоров
61.20.Gy
61.20.Lc
61.20.Ne
47.10.-g
10-04U

Спін-1/2 дисторсний ромбічний ланцюжок Ізінга-Габбарда

Б.М. Лісний
75.10.-b
75.10.Pq
75.40.Cx
10-03U

Парна та унарна кореляційні функції просторово обмеженого флюїду в нематичній фазі

Є.М. Сов'як
М.Ф. Головко
І.Я. Кравців
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g
10-02U

Просторово обмежена система частинок із подвійним потенціалом Юкави

Є.М. Сов'як
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g
10-01U

Побудова трансфер-матриць для класичних двовимірних систем у границі сильної взаємодії

О.В. Забуранний 05.10.-a
09-11U

Класи подібних матриць Адамара та їх властивості

М.В. Шовгенюк
Л.А. Дідух
02.10.Yn
09-10U

Узагальнені рівняння переносу для в'язко-реакційно-дифузійної моделі для системи "метал -- промотори -- газ"

П.П. Костробій
А.І. Василенко
Б.М. Маркович
М.В. Токарчук
05.60.Gg
05.70.Np
63.10.+a
68.43
82.20.Xr
09-09E

Про утримуючі взаємодії в нелінійних узагальненнях моделі Віка-Куткоського

Ю. Даревич
А. Дувіряк
11.10.Ef
11.10.Lm
09-08U

Термодинаміка та діелектричні властивості протонних стекол типу типу Rb$_{1 - x}$(NH$_4$)$_x$H$_2$PO$_4$

С.І. Сороков
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
З. Трибула
75.10.Nr
77.22.Ch
77.22.Ej
77.22.Gm
77.84.Fa
09-07E

Рівняння стану 3D ізінгоподібної системи

М.П. Козловський
Р.В. Романік
05.50+q
64.60.Fr
75.10.Hk
09-06U

Термодинаміка та релаксаційна динаміка простої моделі протонного скла

С.І. Сороков
А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
75.10.Hk
75.40.Gb
75.50.Lk
77.22.Gm
09-05U

Моделювання осциляторів на основі вуглецевих нанотрубок методом молекулярної динаміки

Р.І. Грицьків 81.07.De
09-04U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 2006--2008 роки. Бібліографічний покажчик

01.30.Tt
09-03U

Просторово обмежена система частинок із юкавівським потенціалом взаємодії

М.Ф. Головко
І.Я. Кравців
Є.М. Сов'як
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g
09-02U

Вплив поперечних електричних полів на діелектричні, п'єзоелектричні, пружні і теплові властивості сегнетової солі

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.84.-s
64.60.Cn
77.22.-d
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
09-01U

Дослідження термодинамічних та динамічних властивостей кристалу сегнетової солі в рамках моделі Міцуї із п'єзоелектричною взаємодією та поперечним полем

Р.Р. Левицький
А.Я. Андрусик
І.Р. Зачек
64.60.Cn
77.22.Ch
77.80.Bh
08-22U

Основні стани моделей ґраткового газу на трикутній і шестикутній ґратках: чортова сходинка і квазикристали

Ю.І. Дубленич
05.50.+q
05.70.Fh
75.10.Hk
68.43.De
68.43.Fg
61.44.Br
08-21E

Домішкові іони на основній поверхні льоду: Дослідження методом першопринципної молекулярної динаміки

Т. Брик
І. Клевець
61.43.Bn
61.72.-y
68.43.Bc
08-20U

Поперечні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні, електрострикційні та динамічні діелектричні властивості антисегнетоелектриків типу ND$_4$D$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.22.Gm
77.65.Bn
77.84.Fa
77.65.Fs
08-19U

Поздовжні статичні діелектричні, п'єзоелектричні, пружні, електрострикційні та динамічні діелектричні властивості антисегнетоелектриків типу ND$_4$D$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.22.Gm
77.65.Bn 77.84.Fa
77.65.Fs
08-18U

Релаксація до стану молекулярної гідродинаміки. Рівняння переносу

Б.Б. Марків
І.П. Омелян
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.60.+w
52.25.Fi
71.45.G
82.20.M
08-17U

Фазова і критична поведінка іонних плинів

О.В. Пацаган
І.М. Мриглод
05.70.Jk
64.60.Fr
08-16U

Граткова модель для інтеркальованого літієм анатазу: фазова рівновага, термодинамічні та діелектричні властивості

І.В. Стасюк
О.В. Величко
71.20.Tx
64.60.Cn
64.60.De
08-15E

Міжвузлові домішки Cr в залізі: мультифероїчні властивості

З.А. Дурягіна
Н. Павленко
Н. Щербовських
61.72.-y
61.82.Bg
85.75.-d
85.40.Ry
08-14E

Нерезонансне непружне розсіяння світла та Х-променів у зарядово впорядкованій фазі безспінової моделі Фалікова-Кімбала

О.П. Матвєєв
А.М. Швайка
Дж. Фрірікс
71.10.Fd
71.45.Lr
78.30.-j