Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
24-01U

Структурний і динамічний структурний фактори одновимірних йонних провідників

Р.Я. Стеців
О.Я. Фаренюк
75.10.Pq
66.30.Dn
03.75.Lm
23-06U

Асиметричний частково-виключний процес із відкритими краями

Й.А. Гуменюк
05.70.Fh
05.70.Ln
02.50.Ga
23-05E

Еліптичний інтеграл Лежандра, формули гіпергеометричних перетворень і явні вирази для гіпергеометричних функцій

Д. Рітеллі
М.А. Шпот
64.60.ae
02.30.Hq
23-04U

Критична поведінка структурно-невпорядкованих систем з далекосяжною взаємодією

М. Дудка
Д. Шаповал
Ю. Головач
64.60.ae
75.10.-b
75.40.-s
23-03U

Фазова поведінка рідина-газ примітивних моделей іонних рідин у невпорядкованому просторовому обмеженні

О.В. Пацаган
Ю.В. Калюжний
05.70.Fh
61.20.Qg
64.70.Fx
23-02U

До феноменологічної моделі утворення мікротріщин

В.В. Ігнатюк
46.50.+a
62.20.mt
83.60.Uv
23-01E

Функціонал великої статистичної суми для простих плинів

І.Р. Юхновський
Р.В. Романік
05.70.Ce
64.60.Fr
64.70.Fx
22-04U

Роль електрон-фононної взаємодії у моделі типу Блюма–Емері–Гріффітса

О.В. Величко
75.10.Dg
64.60.De
77.84.-s
77.80.B-
77.80.bn
22-03U

Вільний пропагатор сильно анізотропних систем з вільними поверхнями

М.А. Шпот 64.60.ae, 64.60.De, 68.35.Rh, 64.60.an, 02.30.Hq
22-02U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 2019–2021 роки. Бібліографічний покажчик

01.30.Tt
22-01E

Виживання у двосортній реакційно-супердифузійній системі: ренормгруповий підхід та чисельне моделювання

Д. Шаповал, В. Блавацька, М. Дудка 05.10.Cc, 05.40.Fb, 64.60.F-, 82.20.Wt, 82.30.-b
21-03U

Про рівняння руху поляризованої дзиґи

А. Дувіряк
02.30.Hq
03.50.De
45.20.dc
21-02U

Фазовий перехід першого роду в рамках коміркової моделі плину: області зміни хімічного потенціалу та відповідні густини

І.В. Пилюк
М.П. Козловський
05.70.Ce
64.60.F-
64.70.F-
21-01U

Кінетичний опис іонного транспорту у системі іонний розчин – пористе середовище

М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.40.-a
05.60.Cd
20-11U

Вплив гідростатичного, одновісних тисків та поздовжнього електричного поля на фазові переходи та термодинамічні характеристики квазіодновимірного сегнетоелектрика CsH2PO4

А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
77.80.-e
77.80.Bh
77.22.Ch
77.84.-s
77.65.-j
20-10U

Мікроскопічна теорія впливу дипольних суперпарамагнетиків (типу ⟨β–CD⟨FeSO4⟩⟩) на струмопроходження у напівпровідникових шаруватих структурах (типу GaSe, InSe)

П.П. Костробій
Ф.О. Іващишин
Б.М. Маркович
М.В. Токарчук
05.20.-y
05.60.Cd
20-09E

Плин м'яких частинок із конкуруючими взаємодіями поблизу твердої поверхні: теоретико-польовий підхід

І. Кравців
Т. Пацаган
М. Головко
Д. ді Капріо
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g
20-07E

Одночастинкові спектральні густини і діаграми стану одновимірних протонних провідників

Р.Я. Стеців
75.10.Pq
66.30.Dn
03.75.Lm
20-06U

Ефект потоку енергії у одновимірній спін-1/2 XX моделі магнетоелектрика. Метод множника Лагранжа

О.Р. Баран 75.10.Jm
20-05U

Деформаційні і польові ефекти в сегнетоелектрику фосфіт гліцину

А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
77.80.-e
77.80.Bh
77.22.Ch
77.84.-s
77.65.-j
77.70.+a
20-04U

Фазова поведінка іонних розчинів у невпорядкованому пористому середовищі: Примітивна модель з явним врахуванням анізотропного розчинника

М.В. Гвоздь
Т.М. Пацаган
О.В. Пацаган
М.Ф. Головко
51.30.+i
64.70.Md
05.70.Fh
64.60.De
64.60.F-
20-03U

Вплив пористого середовища на фазову поведінку розчинів поліпептидів

В.І. Шмотолоха
М.Ф. Головко
61.20.Gy
61.43.Gt
20-02U

Діяграми основного стану узагальненої моделі Блюма–Емері–Ґріффітса на нефрустрованих ґратках та на трикутній ґратці і ґратці кагоме

Ю.І. Дубленич
75.10.Hk
05.50.+q
75.30.Kz
20-01U

Петер Пулюй і архів Івана Пулюя

Ю. Головач
Р. Пляцко
Г. Сварник
01.65.+g
01.60.+q
19-07E

Фазовий перехід першого роду на основі четвірної базисної густини міри

І.Р. Юхновський
В.О. Коломієць
І.М. Ідзик
05.70.Ce
64.60.F-
64.70.F
19-06U

Дослідження кінетичних коефіцієнтів переносу для частинок у пористому середовищі на основі кінетичного рівняння ревізованої теорії Енскога

М.В. Токарчук
П.А. Глушак
О.І. Григорчак
05.20.Dd
05.40.-a
05.60.Cd
19-05E

Термоелектричні властивості діелектрика Мотта з корельованим переносом при мікролегуванні

Д.А. Добушовський
А.М. Швайка
72.15.Jf
72.20.Pa
71.27.+a
71.10.Fd
19-04E

Узагальнення підходу Ван дер Ваальса для ізотропно-нематичної фазової рівноваги в анізотропних плинах у невпорядкованому пористому середовищі

М.Ф. Головко
В.І. Шмотолоха
61.20.Gy
61.43.Gt
19-03U

Метод колективних змінних в теорії нелінійних флуктуацій з врахуванням кінетичних процесів

І.Р. Юхновський
М.В. Токарчук
П.А. Глушак
05.20.Dd
05.40.-a
05.60.Cd
19-02U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 2016–2018 роки. Бібліографічний покажчик

01.30.Tt