Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

19-06U

19-06U


By Velychko - Створено 17 Лютий 2020

UDC: 
536.75, 538.931
PACS: 
05.20.Dd, 05.40.-a, 05.60.Cd

Дослідження кінетичних коефіцієнтів переносу для частинок у пористому середовищі на основі кінетичного рівняння ревізованої теорії Енскога

М.В. Токарчук
П.А. Глушак
О.І. Григорчак

Для опису процесів переносу іонів у системі іонний розчин — пористе середовище застосовано кінетичний підхід, що базується на ланцюжку рівнянь ББГКІ для нерівноважних функцій розподілу частинок. Шляхом розв'язку  кінетичних рівнянь Енскога–Ландау для заряджених твердих сфер, побудови рівнянь гідродинаміки, отримано аналітичні вирази для коефіцієнтів взаємної дифузії, термодифузії, в'язкості та теплопровідності через функції розподілу частинок i їх характер взаємодії. Їх структура повністю відображає характер моделі взаємодії частинок системи, а саме на малих відстанях — модель твердих сфер, на великих — кулонівська екранована взаємодія.

Рік: 
2019
Сторінки: 
15
Завантажити: