Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

23-01E

23-01E


By Velychko - Створено 10 Жовтень 2023

UDC: 
538.9, 536.71, 536
PACS: 
05.70.Ce, 64.60.Fr, 64.70.Fx

Функціонал великої статистичної суми для простих плинів

І.Р. Юхновський
Р.В. Романік

В роботі послідовно представлено метод колективних змінних з системою відліку для класичної системи багатьох взаємодіючих частинок у великому канонічному ансамблі. Основна увага приділена деталям обчислень. Зокрема, використання повних кореляційних функцій, означених для великого канонічного ансамблю, дозволило детально дослідити кумулянти великої статистичної суми системи відліку. Показано, що будь-який кумулянт Mn можна представити як добуток трьох компонент: середнього числа частинок системи відліку, символ Кронекера n хвильових векторів, і n-частинкового структурного фактора. Отримано функціональний вираз для великої статистичної суми, в якому всі величини представлені в явному вигляді. Розраховані координати критичної точки в наближенні середнього поля.

Рік: 
2023
Сторінки: 
50
Завантажити: