Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
13-09E

Фазове співіснування газ-рідина в бінарних іонних плинах з екранованими кулонівськими взаємодіями. Вплив радіуса взаємодії на температуру кроссовера

О.В. Пацаган
05.70.Fh
64.60.De
64.60.F-
13-08U

До якого класу універсальності належить фазовий перехід в надпровідний/надплинний стан?

Ю. Головач
01.75.+m
05.50.+q
89.75.-k
13-07U

Інтеґральні дужки та функції розсіяння кінетичної теорії густих газових сумішей з багатосходинковою взаємодією

Й.А. Гуменюк
М.В. Токарчук
05.20.Dd
51.10.+y
05.60.Cd
05.60.-k
13-06U

Дослідження електронних станів у сильно анізотропних шаруватих структурах зі стадійним впорядкуванням

І.В. Стасюк
О.В. Величко
03.75.Hh
03.75.Lm
64.70.Tg
13-05U

Про порівняння екстенсивної та інтенсивної мір ефективності наукових груп

О. Мриглод
Р. Кенна
Ю. Головач
Б. Берш
01.30.-y
02.50.-r
13-04U

Взаємодія скалярних частинок через тахійонне поле

І. Загладько
А. Дувіряк
11.10.Ef
11.10.Lm
13-03E

Температура Гінзбурга для іонних плинів: вплив кулонівських взаємодій

О.В. Пацаган
05.20.-y
05.70.Fh
64.60.De
64.60.F-
13-02U

Про вимірювання наукової ефективності

О. Мриглод
Р. Кенна
Ю. Головач
Б. Берш
01.30.-y
02.50.-r
13-01E

Плин із подвійним потенціалом Юкави поблизу твердої поверхні: теоретико-польовий підхід

І. Кравців
М. Головко
Д. ді Капріо
Я. Стаф'є
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.-p
68.03.-g
12-17U

Вплив гідростатичного тиску на поздовжні термодинамічні властивості сегнетоелектриків K(H$_{1-x}$D$_x)_2$PO$_4$

А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
77.22.Ch
77.84.-s
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
77.22.Ej
12-16U

Фазова діаграма і нелінійна сприйнятливість моделі протонного скла з конкуренцією випадкових короткосяжних і далекосяжних взаємодій

С.І. Сороков
А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
75.10.Nr
77.22.-d
77.80.-e
77.80.Bh
12-15U

До теорії поздовжніх термодинамічних властивостей сегнетоелектрика KD$_2$PO$_4$

І.Р. Зачек
Р.Р. Левицький
А.С. Вдович
77.22.Ch
77.84.-s
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
77.22.Ej
12-14U

Реконструкція поверхні і хімічні осциляції

I.С. Бзовська
I.M. Мриглод
82.65.+r
82.40.Bj
12-13E

Дисипативна динаміка морфологічних перетворень спричинених розчинником у порах із декорованими стінками

Я.М. Ільницький
С. Соколовскі
Т. Пацаган
62.23.St
36.20.Ey
61.20.Ja
12-12U

Основні стани моделі Ізинґа на розширеній ґратці Шастри–Сазерленда і плато намагнетованости 1/2 в деяких тетраборатах рідкісноземельних металів

Ю.І. Дубленич
75.60.Ej
05.50.+q
75.10.Hk
75.10.-b
12-11U

Бозонні та ферміонні спектри в моделі Бозе-Фермі-Габбарда

І.Р. Козярський
Т.С. Мисакович
І.В. Стасюк
64.75.+g
71.20.Tx
64.70.-p
12-10U

Енергетичний спектр і фазові діаграми двопідграткової моделі жорстких бозонів

І.В. Стасюк
О. Воробйов
03.75.Hh
03.75.Lm
75.10.Pq
12-09E

Квантування майже колових орбіт у формалізмі інтеґралів дії Фоккера. II. Траєкторії Редже

А. Дувіряк
03.65.Sq
11.10.Lm
12.39.Ki
12-08E

Квантування майже колових орбіт у формалізмі інтеґралів дії Фоккера. I. Загальна схема

А. Дувіряк
03.20
03.30.+p
11.30.Cp
12-07E

Модель Бозе-Хаббарда в границі жорстких бозонів: вихід за рамки наближення середнього поля

І.В. Стасюк
Т.С. Мисакович
03.75.Lm
05.30.Jp
12-06U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 2009-2011 роки. Бібліографічний покажчик

01.30.Tt
12-05U

Релаксаційна динаміка сегнетової солі. Врахування п'єзоелектричного зв'язку

І.Р. Зачек
Р.Р. Левицький
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
12-04U

Діелектричні, п'єзоелектричні, пружні і теплові властивості сегнетової солі NaKC$_4$H$_4$O$_6$ $\cdot$ 4H$_2$O

І.Р. Зачек
Р.Р. Левицький
77.84.-s
64.60.Cn
77.22.-d
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
12-03U

Діелектричні властивості моноклінного RbD$_2$PO$_4$. Вплив гідростатичного тиску

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович
77.84.-s
64.60.Cn
77.22.-d
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
12-02E

Понад-світловий рух нейтрино як наслідок порушення принципу еквівалентності

О.Ф. Бацевич
Р.Б. Капустій
04.20.Cv
13.15.+g
98.35.-a
12-01E

Модель Бозе-Фермi-Хаббарда: вихiд за рамки наближення середнього поля

Т.С. Мисакович
37.10.Jk
67.85.Pq
71.10.Fd
11-21E

Енергетичний спектр псевдоспін-електронної моделі в методі динамічного середнього поля

І.В. Стасюк
В.О. Краснов
71.10 Fd
71.38
11-20U

Унітарність матриці розсіяння для моделі типу Юкави у формалізмі частково редукованої теорії поля

І. Загладько
А. Дувіряк
11.10.Ef
11.10.Lm
11-19U

Поперечні статичні діелектричні, п'єзоелектричні і пружні характеристики квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH$_2$PO$_4$

А.С. Вдович
І.Р. Зачек
Р.Р. Левицький
77.22.Ch
77.84.-s
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn
77.22.Ej
11-18U

Вплив гідростатичного та одновісних тисків на фазовий перехід та фізичні характеристики квазіодновимірних сегнетоелектриків типу CsH$_2$PO$_4$

А.С. Вдович
Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
77.84.-s
64.60.Cn
77.22.-d
77.80.-e
77.80.Bh
77.65.Bn