Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

12-09E

12-09E


By Velychko - Створено 26 Грудень 2012

UDC: 
531/533, 530.12, 531.18
PACS: 
03.65.Sq, 11.10.Lm, 12.39.Ki

Квантування майже колових орбіт у формалізмі інтеґралів дії Фоккера. II. Траєкторії Редже

А. Дувіряк

Запропоновано релятивістичну кваркову модель мезонів, сформульовану в рамках формалізму інтеґралів дії типу Фоккера. Міжкваркова взаємодія у ній переноситься скалярно-векторною суперпозицією полів, що описуються рівняннями з вищими похідними. В нерелятивістичній границі модель описує двочастинкову систему з лінійним потенціялом. Для аналізу моделі в істотно релятивістичній області застосовано наближення збурених колових орбіт та певний принцип відбору фізично змістовних розв'язків, що дає змогу здійснити канонічне квантування моделі. Показано, що модель добре відтворює особливості спектроскопії легких мезонів.

Рік: 
2012
Сторінки: 
23
Завантажити: