Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

12-08E

12-08E


By Velychko - Створено 26 Грудень 2012

UDC: 
531/533, 530.12, 531.18
PACS: 
03.20, 03.30.+p, 11.30.Cp

Квантування майже колових орбіт у формалізмі інтеґралів дії Фоккера. I. Загальна схема

А. Дувіряк

Розглядається загальна двочастинкова система в рамках формалізму інтеґралів дії типу Фоккера. Припускається, що система інваріянтна щодо групи Арістотеля, яка є спільною підгрупою групи Галілея та Пуанкаре. Показано, що рівняння руху системи допускають розв'язки у виді колових орбіт частинок. Вивчається динаміка збурень таких розв'язків. Вона описується лінійною однорідною системою нелокальних у часі рівнянь та аналізується на мові власних частот і власних мод. Будується гамільтонів опис системи у наближенні майже колових орбіт. Для уникнення подвійного врахування ступенів вільности та відбору фізичних мод системи враховується її Арістотеле-інваріянтність. Запропоновано процедуру квантування системи та побудови спектру енерґії.

Рік: 
2012
Сторінки: 
44
Завантажити: