Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

12-03U

12-03U


By Velychko - Створено 22 Серпень 2012

UDC: 
537.226.83/.86, 538.91
PACS: 
77.84.-s, 64.60.Cn, 77.22.-d, 77.80.-e, 77.80.Bh, 77.65.Bn

Діелектричні властивості моноклінного RbD$_2$PO$_4$. Вплив гідростатичного тиску

Р.Р. Левицький
І.Р. Зачек
А.С. Вдович

Запропоновано модифіковану модель протонного впорядкування квазіодновимірного  моноклінного RbD$_2$PO$_4$ з врахуванням лінійних за деформаціями $\varepsilon_{i}$ та $\varepsilon_{5}$ внесків в енергію дейтронної системи. На основі запропонованої моделі в наближенні двочастинкового кластера отримано систему рівнянь для деформацій $\varepsilon_{i}$ та $\varepsilon_{5}$ та параметра порядку. Використовуючи ці рівняння, розраховано статичну діелектричну проникність кристалу. В рамках  методу нерівноважного статистичного оператора Д.М.Зубарєва розраховано динамічну проникність кристалу. Описано експериментальні дані для статичних і динамічних діелектричних проникностей моноклінного RbD$_2$PO$_4$. Досліджено вплив гідростатичного тиску на фізичні характеристики кристалу.

Рік: 
2012
Сторінки: 
31
Завантажити: