Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

12-01E

12-01E


By Velychko - Створено 05 Березень 2012

UDC: 
537.9
PACS: 
37.10.Jk, 67.85.Pq, 71.10.Fd

Модель Бозе-Фермi-Хаббарда: вихiд за рамки наближення середнього поля

Т.С. Мисакович

Розвинуто аналiтичний пiдхiд, за допомогою якого можна дослiджувати
фазовi переходи в моделi Бозе-Фермi-Хаббарда виходячи за рамки наближення
середнього поля. Розглянуто випадок жорстких бозонiв та слабкого бозон-фермiонного
зв'язку. Термодинамiчний потенцiал системи розраховано беручи до уваги поправки
петлевого типу (в наближеннi хаотичних фаз) до виразу для цього потенцiалу,
отриманого в наближеннi середнього поля.

Рік: 
2012
Сторінки: 
8
Завантажити: