Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

22-03U

22-03U


By Velychko - Створено 14 Грудень 2022

UDC: 
538.9, 538.97, 517.9
PACS: 
64.60.ae, 64.60.De, 68.35.Rh, 64.60.an, 02.30.Hq

Вільний пропагатор сильно анізотропних систем з вільними поверхнями

М.А. Шпот

Представлено короткий огляд флуктуаційно індукованих сил у статистичних системах з плівковою геометрією, що перебувають у критичній точці, та розрахунку амплітуд Казимира, які характеризують ці сили кількісно. Особливий наголос зроблено на розгляді особливостей сильно анізотропних m-вісних систем у точці Ліфшица, зокрема, на випадку «перпендикулярної» орієнтації поверхонь з вільними граничними умовами. За межами найпростішого однопетльового наближення розрахунки амплітуд Казимира неможливі без знання Гаусового пропагатора, що відповідає лініям діаграм Фейнмана в теорії збурень. Ми представили явний вираз для такого пропагатора у випадку анізотропної системи з паралельними поверхнями, перпендикулярними до однієї з осей анізотропії.

Рік: 
2022
Сторінки: 
19
Завантажити: