Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

22-01E

22-01E


By Velychko - Створено 20 Вересень 2022

UDC: 
53.072.11, 544.77.052.2
PACS: 
05.10.Cc, 05.40.Fb, 64.60.F-, 82.20.Wt, 82.30.-b

Виживання у двосортній реакційно-супердифузійній системі: ренормгруповий підхід та чисельне моделювання

Д. Шаповал, В. Блавацька, М. Дудка

Проаналізовано двосортну реакційно-дифузійну систему, що включає реакцію захоплення A + BA, а також реакції коагуляції/анігіляції A + A → (A,0), де частинки обох сортів здійснюють польоти Леві з керуючим параметром 0 < σ < 2. Густина, а також кореляційна функція для частинок-мішеней B у такій задачі, як відомо, мають скейлінґову поведінку з нетривіальними універсальними показниками при вимірності простору ddc. Застосовуючи формалізм ренормалізаційної групи, ці показники розраховані у випадку польотів Леві нижче критичної вимірності dc = σ. Також проведено чисельне моделювання процесу на одновимірному ланцюжку. Отримані кількісні оцінки показника загасання густини частинок B добре узгоджуються з аналітичними результатами

Рік: 
2022
Сторінки: 
29
Завантажити: