Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

19-05E

19-05E


By Velychko - Створено 30 Грудень 2019

UDC: 
538.935
PACS: 
72.15.Jf, 72.20.Pa, 71.27.+a, 71.10.Fd

Термоелектричні властивості діелектрика Мотта з корельованим переносом при мікролегуванні

Д.А. Добушовський
А.М. Швайка

Обговорюється вплив індукованої корельованим переносом локалізації колективізованих електронів на електронний транспорт заряду і тепла в слабко легованій фазі моттівського діелектрика моделі Фалікова–Кімбала. Детально розглядається випадок сильно редукованого переносу між вузлами із заповненими рівнями f-електронів, коли на густині станів виникає додаткова зона локалізованих станів d-електронів у моттівській щілині. Внаслідок сильної електрон-діркової асиметрії і появи аномальних особливостей на густині станів та транспортній функції, спостерігається сильне зростання коефіцієнта Зеєбека при низьких температурах, коли він слабко змінюється в широкому діапазоні температур.

Рік: 
2019
Сторінки: 
19
Завантажити: