Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
02-25U

Узагальнені рівняння хімічної кінетики слабонерівноважних процесів

П.П. Костробій
М.В. Токарчук
Й.А. Гуменюк
05.30.Ch
05.20.Dd
73.40.Gk
68.45.Kg
02-24U

Модельний псевдопотенціал взаємодії електронів з негативними іонами

Ю.К. Рудавський
Г.В. Понеділок
М.І. Клапчук
71.28.+d
71.27.+a
02-23U

Радіаційне дефектоутворення та вакансійне розпухання лавоподібних паливовмісних матеріалів

М.В. Токарчук
І.В. Пилюк
М.П. Козловський
М.А. Кориневський
О.О. Притула
61.80.-x
61.72.Ji
66.30.-h
02-22U

Вплив іонізуючого випромінювання на явища переносу в ЛПВМ: врахування механізмів радіаційно-індукованої термоактивації

М.В. Токарчук
В.В. Ігнатюк
Й.А. Гуменюк
61.72.-y
61.72.Q
61.80.-x
66.30.Lw
02-21U

Узагальнені рівняння каталітичних процесів синтезу на поверхні металу на основі моделі Хаббарда

П.П. Костробій
Ю.К. Рудавський
В.В. Ігнатюк
М.В. Токарчук
05.70.Np
71.10
71.27
82.20.-w
82.20.Db
02-20U

Теорія поперечного зміщення та модуляції зображень дробового фур'є-перетворення

Ю.М. Козловський
М.В. Шовгенюк
03.65.Bz
42.30.K
42.30.V
42.79
42.25.F
42.50.Dv
52.25.Fi
02-19U

Дослідження адсорбції H$_{2}$, H$_{2}$O та іонів уранілу на поверхні SiO$_{2}$

І.В. Стасюк
Т.С. Мисакович
І.Р. Дулепа
В.O. Краснов
52.25.Tx
35.15.Ar
35.15.Ct
35.15.Ew
02-18U

Утворення поліядерних комплексів уранілу у водних розчинах

Т.С. Мисакович 31.15.Ar
02-17E

Дослідження моношару однаково заряджених частинок на протилежно зарядженій плоскій ділянці методом комп'ютерного експерименту

Е. Шпор
А. Трохимчук
Є. Сов'як
Д. Хендерсон
Д.Т. Васан
05.20.Gg
61.25.-f
78.55.Mb
02-16U

Термодинамічні функції релятивістичної системи зарядів у наближенні кільцевих діяграм

А.В. Назаренко 05.20.-y
02-15U

Фазові переходи в моделі Міцуї

Ю.І. Дубленич
74.65.+n
71.45.Gm
02-14U

Використання суперкритичних флюїдів у реакціях каталізу (огляд експериментальних і теоретичних результатів)

О.В. Пацаган
82.30.Vy
82.33.De
82.65.+r
05.70.Ce
64.70.Fx
64.70.Ja
02-13U

Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах

Ю.К. Рудавський
Г.В. Понеділок
О.А. Микитюк
М.І. Клапчук
71.28.+d
71.27.+a
02-12E

Термодинамічні властивості спін-$\frac{1}{2}$ поперечного $XX$ ланцюжка з взаємодією Дзялошинського-Морія: Точний розв'язок для скорельованого лоренцового безладу

О. Держко
Й. Ріхтер
75.10.-b
02-11E

ІЗИНҐІВСЬКІ ЧИТАННЯ--2002 (Львів, 12--14 березня 2002 р.)

за редакцією Юрія Головача
05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i
02-10E

Евристичні моделі дво-фермійонних релятивістичних систем із взаємодією польового типу

А. Дувіряк
03.65.Pm
03.65.Ge
12.39.Pn
02-09U

Фазові переходи в моделі дипольного граткового газу

І.В. Стасюк
К.Д. Товстюк
О.Б. Гера
О.В. Величко
64.60.Cn
71.20.T
68.43.De
77.22.-d
02-08U

Динамічна поведінка бінарної суміші з неконсервативними динамічними змінними

О.Ф. Бацевич
I.М. Мpиглод
Ю.К. Pудавський
М.В. Токаpчук
75.50.M
02-07E

Ефективна критична поведiнка розведених магнетикiв гайзенберґівського типу

М. Дудка
Р. Фольк
Ю. Головач
Д. Іванейко
61.43.-j
64.60.Ak
11.10.Gh
02-06U

Адсорбція іонів радіонуклідів на пористих поверхнях ПВМ та ЛПВМ об'єкту "Укриття"

Є.М. Сов'як
05.20.Gg
61.25.-f
78.55.Mb
02-05E

"Ефективне" притягання мiж однойменними зарядами бiля зарядженої поверхнi

А. Трохимчук
Д. Хендерсон
Є. Сов'як
Д.Т. Васан
82.70.Dd
05.70.Np
64.10.+h
82.60.Lf
02-04U

Динаміка переносу заряду вздовж водневого зв'язку

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
Р.Я. Юречко
Ю.В. Сизоненко
72.60.+g
36.40.c
02-03U

Статистична теорія просторово-обмежених систем заряджених фермі-частинок: II. Функції розподілу

П.П. Костробій
Б.М. Маркович
71.45.Gm
02-02U

Статистична теорія просторово-обмежених систем заряджених фермі-частинок: I. Метод функціонального інтегрування та ефективні потенціали

П.П. Костробій
Б.М. Маркович
71.45.Gm
02-01U

ІЗИНҐІВСЬКІ ЧИТАННЯ--2001 (Львів, 19 квітня 2001 р.)

за редакцією Юрія Головача
05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i
01-38U

Термодинаміка і діелектричні властивості антисегнетоелектриків з водневими зв'язками типу NH$_4$H$_2$PO$_4$. Наближення чотиричастинкового кластера

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний
О.Р. Баран
77.80.Bh
77.84.Fa
01-37U

Граткова модель адсорбції дипольних частинок в пористому середовищі

І.В. Стасюк
К.Д. Товстюк
О.В. Величко
77.22
68.43
89.60
01-36U

Вплив магнітного поля на термодинамічні характеристики спін-1 Ізінгівської моделі магнетика з білінійними та квадрупольними взаємодіями. Кластерне наближення

Р.Р. Левицький
О.Р. Баран
75.10.Hk
75.10.-b
01-35U

Статистична теорія нелінійних гідродинамічних флуктуацій в надгустій термоядерній плазмі

М.В. Токарчук
О.Є. Кобрин
05.60.+w
05.70.Ln
81.35
83.70.F
01-34E

Узгоджений опис кінетики та гідродинаміки квантових бозе--систем. Часові кореляційні функції і спектр колективних збуджень

П.А. Глушак
М.В. Токарчук
05.20.Dd
05.60.+w
52.25.Fi
71.45.G
82.20.M