Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

02-25U

02-25U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.1. 535.37
PACS: 
05.30.Ch, 05.20.Dd, 73.40.Gk, 68.45.Kg

Узагальнені рівняння хімічної кінетики слабонерівноважних процесів

П.П. Костробій
М.В. Токарчук
Й.А. Гуменюк

Для випадку слабонерівноважних процесів у хімічнореаґуючих сумішах отримано систему реакційно-дифузійних рівнянь переносу для флуктуацій числа частинок кожного сорту і флуктуацій парних функцій розподілу. Отримані рівняння є нелінійними відносно флуктуацій. Проаналізовано випадок марківського наближення для узагальнених ядер переносу і розглянуто його на прикладі реакції "асоціація--дисоціація"

Рік: 
2002
Сторінки: 
13
Завантажити: