Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

02-08U

02-08U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
548:537.611.44, 536.75
PACS: 
75.50.M

Динамічна поведінка бінарної суміші з неконсервативними динамічними змінними

О.Ф. Бацевич
I.М. Мpиглод
Ю.К. Pудавський
М.В. Токаpчук

Лінеаризовані рівняння гідродинаміки, як відомо, добре описують рідини та їх суміші в гідродинамічній області (малі $k$ та $\omega $). В даній роботі ставиться питання про поведінку двокомпонентної суміші рідин при виході з гідродинамічного режиму, коли до набору динамічних змінних включені неконсервативні параметри системи, тобто змінні, які не є густинами величин, що зберігаються. Зокрема, до базисного набору змінних включені парціальні густини енергій обох систем. Показано, що в даному випадку існує дві теплові моди, одна з яких гідродинамічна і відповідає за термодифузійні процеси в системі, а інша -- кінетична і описує процеси вирівнювання температур обох підсистем. В гідродинамічній границі вклад другої з мод є незначним і тому ним можна знехтувати.

Рік: 
2002
Сторінки: 
10
Завантажити: