Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

02-24U

02-24U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.9
PACS: 
71.28.+d, 71.27.+a

Модельний псевдопотенціал взаємодії електронів з негативними іонами

Ю.К. Рудавський
Г.В. Понеділок
М.І. Клапчук

У роботі обговорюються основні особливості будови електронегативних іонів, їх взаємодія із середовищем, в якому вони знаходяться. Зокрема розглядається вплив газових домішок на розплав лужного металу. У такій системі важливим є вибір потенціала взаємодії електронів з домішками. Детально проаналізовано параметри запропонованого псевдопотенціала з метою визначення умов його застосовності для опису конкретних фізичних систем, проведено порівняння з іншими модельними псевдопотенціалами.

Рік: 
2002
Сторінки: 
17
Завантажити: