Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

02-06U

02-06U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532: 537.226; 541.135
PACS: 
05.20.Gg, 61.25.-f, 78.55.Mb

Адсорбція іонів радіонуклідів на пористих поверхнях ПВМ та ЛПВМ об'єкту "Укриття"

Є.М. Сов'як

Розглянуто іон-дипольну систему точкових частинок в контакті з пористим середовищем стосовно до опису структурних і адсорбційних властивостей іонів радіонуклідів у воді об'єкту "Укриття". З умови термодинамічної рівноваги отримано залежність густини іонів в порах від їх концентрації в об'ємному розчині. Розраховано ефективні взаємодії іонів з поверхнею поділу середовищ та концентраційні залежності іонної адсорбції. На основі отриманих результатів описано механізм процесу активного вимивання радіонуклідів з пористих матриць ПВМ та ЛПВМ і їх руйнування.

Рік: 
2002
Сторінки: 
34
Завантажити: