Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

02-13U

02-13U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.9
PACS: 
71.28.+d, 71.27.+a

Стани електронегативних домішок в структурно невпорядкованих системах

Ю.К. Рудавський
Г.В. Понеділок
О.А. Микитюк
М.І. Клапчук

Мікроскопічна модель Андерсона узагальнюється з метою опису станів електронегативних домішок у розплавах рідких лужних металів. Самоузгоджено враховується вплив випадкового внутрішнього поля на зарядові стани домішки. Проведена якісна і кількісна оцінка параметрів гамільтоніана, досліджуються межі застосовності мікроскопічної моделі до опису конкретних систем. Розглянуто конкретний випадок домішки кисню в рідкому натрії. У наближенні Хартрі-Фока отримано систему самоузгоджених рівнянь для розрахунку зарядового та спін-поляризованого стану домішки.

Рік: 
2002
Сторінки: 
25
Завантажити: