Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

02-09U

02-09U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.9, 536.42, 537.226
PACS: 
64.60.Cn, 71.20.T, 68.43.De, 77.22.-d

Фазові переходи в моделі дипольного граткового газу

І.В. Стасюк
К.Д. Товстюк
О.Б. Гера
О.В. Величко

Для опису інтеркаляції дипольних частинок у шаруватому кристалічному середовищі запропоновано граткову модель, яка є узагальненням псевдоспінової моделі Блюма-Емері-Ґріфітса. При їх формулюванні враховано процеси динамічного перевороту (типу тунелювання) дипольних моментів частинок. У наближенні середнього поля побудовано фазові діаграми системи, що описують переходи між дипольно впорядкованими і невпорядкованими фазами та фазами з різною концентрацією частинок. Проаналізовано зміни у топології фазових діаграм залежно від співвідношення між константами взаємодії та параметром тунелювання.

Рік: 
2002
Сторінки: 
50
Завантажити: