Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

02-17E

02-17E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532: 537.226; 541.135
PACS: 
05.20.Gg, 61.25.-f, 78.55.Mb

Дослідження моношару однаково заряджених частинок на протилежно зарядженій плоскій ділянці методом комп'ютерного експерименту

Е. Шпор
А. Трохимчук
Є. Сов'як
Д. Хендерсон
Д.Т. Васан

Запропоновано нетрадиційний підхід для дослідження за допомогою комп'ютерного експерименту для деякого класу квазі-двовимірних кулонівських систем. Суть підходу полягає у використанні факту, що зарядове обмеження має скінченні розміри. Основним наслідком такої скінченності є ненульовий градієнт потенціалу вздовж скінченно зарядженої ділянки, яка індукує ненульову тангенціальну компоненту електричного поля. Як приклад розглядається система однаково заряджених сферичних молекул обмежених плоскою поверхнею, яка містить протилежно заряджену квадратну ділянку. Нами показано, що всі однаково заряджені частинки, незалежно від їх кількості, збираються на протилежно зарядженій ділянці, якщо заряд поверхні врівноважується сумарним зарядом частинок.

Рік: 
2002
Сторінки: 
11
Завантажити: