Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-38U

01-38U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533, 536
PACS: 
77.80.Bh, 77.84.Fa

Термодинаміка і діелектричні властивості антисегнетоелектриків з водневими зв'язками типу NH$_4$H$_2$PO$_4$. Наближення чотиричастинкового кластера

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний
О.Р. Баран

В рамках протонної моделі досліджуються термодинамічні та статичні діелектричні властивості антисегнетоелектричних кристалів типу ADP з врахуванням ефектів тунелювання протонів на водневих зв'язках. В наближенні чотиричастинкового кластера по короткосяжних і молекулярного поля по далекосяжних взаємодіях розраховано вільну енергію, ентропію, компоненти тензора статичної діелектричної сприйнятливості, отримано систему рівнянь для параметра протонного впорядкування підгратки та рівняння для температури фазового переходу. Знайдено значення параметрів теорії для кристалів NH$_4$H$_2$PO$_4$\ та NH$_4$H$_2$AsO$_4$\ і отримано добре узгодження результатів теоретичного розрахунку з відповідними експериментальними даними для температурних залежностей спонтанної поляризації підгратки, теплоємності, поздовжньої і поперечної статичних діелектричних проникностей цих кристалів.

Рік: 
2001
Сторінки: 
37
Завантажити: