Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

02-05E

02-05E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 537.222; 541.135
PACS: 
82.70.Dd, 05.70.Np, 64.10.+h, 82.60.Lf

"Ефективне" притягання мiж однойменними зарядами бiля зарядженої поверхнi

А. Трохимчук
Д. Хендерсон
Є. Сов'як
Д.Т. Васан

Аналiтичний розв'язок рiвняння Пуасона використано для пояснення спостереженого зовсiм недавно явища притягання мiж парою колоїдiв поблизу склянної поверхнi. Ми знайшли, що не має безпосереднього притягання мiж однойменними зарядами. Показано, що спостережуване на експериментi явище може бути проiнтерпретовано як "ефективне" притягання, яке є наслiдком дiї додаткової сили на кожен з пари зарядiв, що перебувають у електричному полi зарядженої поверхнi. Iндукована поверхнею сила спрямована до центру поверхнi i при певних умовах спрямована проти кулонiвського вiдштовхування.

Рік: 
2002
Сторінки: 
9
Завантажити: