Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал


Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
98-27U

Вплив зовнішнього тиску на фазовий перехід та фізичні характеристики антисегнетоелектриків з водневими зв'язками типу NH$_4$H$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний
А.П. Моїна
77.80.Bh
77.84.Fa
98-26E

Протонна провідність при суперіонних фазових переходах

Н. Павленко
64.60.Cn
66.10.Ed
66.30.Dn
66.30.Hs
98-25E

Вплив нестехіометрії кисню на розташування апексних киснів в кристалах типу YBa$_2$Cu$_3$O$_{7-x}$

І.В. Стасюк
О.В. Величко
64.60Cn
74.72.Bk
74.62.Dh
98-24E

Моделі конфайнменту типу Фоккера на основі ефективного лаґранжіяну в класичній теорії Янґа--Міллса

А. Дувіряк
03.20
03.30+p
11.30.Cp
98-23U

Рівняння Ліувілля для систем з в'язями

А. Дувіряк
А. Назаренко
03.20
03.30+p
11.30.Cp
98-22E

Метод Гамільтона -- Якобі для класичної механіки в алгебрі Грасмана

К.В. Табунщик.
64.60.Cn
63.20.Ry
74.25.Kc
98-21E

Динаміка та термодинаміка моделі з локальним ангармонізмом у випадку відсутності електронної хаббардівської кореляції. I. Аналітичний розгляд.

І.В. Стасюк
А.М. Швайка
К.В. Табунщик
71.10.Fd
71.38.+i
77.80.Bh
63.20.Ry
98-20E

Псевдоспін--електронна модель в безмежній розмірності простору

І.В. Стасюк
А.М. Швайка
71.10.Fd
71.38.+i
77.80.Bh
63.20.Ry
98-19E

Вплив зовнішнього тиску на фазовий перехід і діелектричні властивості кристалів сім'ї KDP.

Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
77.84.Fa
98-18E

Фазові переходи в псевдоспін-електронній моделі з прямою взаємодією між псевдоспінами

І.В. Стасюк
Ю. Гаврилюк
74.65+n
71.45.Gm
98-17E

Конфігураційна модель утворення комплексів з металами у водних розчинах

І.В. Стасюк
О.В. Величко
82.20.Db
82.20.Hf
82.30.b
98-16U

Аналiз хiмiчних pеакцiй $\alpha$-pадiолiзу, гiдpолiзу та комплексоутвоpень у лужних pозчинах об'єкта "Укpиття". Дослiдження коефiцiєнтiв пеpеносу iонiв UO$^{2+}_2$, PuO$^{2+}_2$ у водних pозчинах

I.P. Юхновський
М.В. Токаpчук
О.Є. Кобpин
Г.С. Дмитpiв
Й.А. Гуменюк
82.50.Gw
82.55.+e
05.60.+w
98-15U

Модифіковане зображення зміщень і циклічне перетворення статистичної суми в теорії електронної рідини

М. Ваврух
Я. Куштай
В. Солов'ян
Н. Тишко
05.30.Fk
98-14E

Поправка на локальне поле фермі-системи з короткосяжною взаємодією

М. Ваврух
В. Паславський
05.30.Fk
98-13

ІЗИНҐІВСЬКІ ЧИТАННЯ--97 (Львів, 12 травня 1997)

05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i
98-12E

Часоасиметричні скалярна та векторна взаємодії у двовимірній моделі фронтової форми динаміки

В. Шпитко
03.20
03.30+p
11.30.Cp
98-11E

Групи, дотичні до групи Лі, та калібрувальна інваріянтність у класичній механіці

Ю. Яремко 03.20.+i
98-10E

Критичні флюктуації у фазовому переході з нормального в надпровідний стан

Р. Фольк
Ю. Головач
05.70.Jk
64.60.Fr
74.20-z
02.30.Mv
98-09E

Критичні показники розведеної моделі Ізинґа при вимірностях простору від 2 до 4

Ю. Головач
Т. Яворський
64.60.Ak
61.43.-j
11.10.Gh
98-08E

До теоpiї динамiчних властивостей напiвквантових piдин

В.В. Iгнатюк
I.М. Мpиглод
М.В. Токаpчук
05.70.L
05.60.+w
67.20.+k
67.40.-w
98-07E

Поверхнева критична поведінка в напів-обмежених системах: метод масивної теорії поля

Г.В. Діль
М. Шпот
64.60.Ht
68.35.Rh
05.40.+j
11.10.-7
98-06U

Функціональне зображення статистичної суми квантових кластерних систем.

М.А. Кориневський
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
98-05E

Фазова діаграма континуальної моделі класичного гейзенбергівського феромагнетика: середньосферичне наближення

Т.Г. Соколовська
61.20.Gy
64.60.Cn
64.70.Md
98-04E

До статистичної теоpiї пpоцесiв pадiолiзу у водних pозчинах pадiоактивних елементiв. Pеакцiйно-дифузiйна модель

М.В. Токаpчук
Й.А. Гуменюк
В.В. Iгнатюк
Г.С. Дмитpiв
28.41.Kw
82.50.Gw
82.55.+e
98-03U

Інтеґрали дії типу Фоккера та класичні релятивістичні поля

В.І. Третяк
03.20
03.65.+p
98-02U

Наближений pозpахунок функцiй пам'ятi та пpоблема "плеча" для узагальненої зсувної в'язкостi

I.М. Мpиглод
А.М. Гачкевич
05.60.+w
05.70.Ln
05.20-y
98-01U

Друковані праці співробітників Інституту фізики конденсованих систем НАН України. 1994-1996 роки. Бібліографічний покажчик

eeee 01.30.Tt
97-30U

Базисна густина міри в околі критичної точки газ-рідина бінарної суміші.

М.П. Козловський
О.В. Пацаган
Р.C. Мельник
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
97-29E

Електронні стани та адіабатичні потенціали водневого зв'язку

І.В. Стасюк
Ю.В. Сизоненко
Р.Я. Стеців
31.25.Qm
36.40. c
97-28E

Структурні фазові переходи в двопідгратковій псевдоспін-електронній моделі високотемпературних надпровідників

І.В. Стасюк
О.Д. Данилів
74.65.+n
71.45.Gm