Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

98-20E

98-20E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.945
PACS: 
71.10.Fd, 71.38.+i, 77.80.Bh, 63.20.Ry

Псевдоспін--електронна модель в безмежній розмірності простору

І.В. Стасюк
А.М. Швайка

В наближенні динамічного середнього поля (границя $d=\infty $) розглядається енергетичний спектр та термодинаміка псевдоспін--електронної моделі, яка була введена при розгляді ангармонічних ефектів у високотемпературних надпровідниках. В границі нульової електронної кореляції ця модель є точнорозв'язуваною в рамках даного підходу: в режимі $\mu =\mathrm {const}$ має місце фазовий перехід першого роду із стрибком середнього значення псевдоспіна $\delimiter "426830A S^z\delimiter "526930B $ і перебудовою електронного спектру, тоді як в режимі $n=\mathrm {const}$ при певних значеннях параметрів може відбутися фазове розшарування в електронній підсистемі. На основі отриманих результатів обговорюються межі застосовності наближених підходів, які раніше використовувалися при дослідженні псевдоспін--електронної моделі.

Рік: 
1998
Сторінки: 
15
Завантажити: