Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

98-14E

98-14E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.31; 538.945
PACS: 
05.30.Fk

Поправка на локальне поле фермі-системи з короткосяжною взаємодією

М. Ваврух
В. Паславський

Запропоновано узагальнену модель фермі-системи з короткосяжною взаємодією між частинками, яка описується потенціалом відштовхування Юкави. Досліджено залежність динамічної поправки на локальне поле, енергетичних та динамічних характеристик моделі від параметрів потенціалу. Розраховано область термодинамічної стабільності моделі як функцію радіуса потенціалу взаємодії та густини частинок

Рік: 
1998
Сторінки: 
15
Завантажити: