Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
98-36U

Узагальнена гiдpодинамiка пpоцесiв переносу розчинів електролітів крізь мембранні структури

Р.І. Желем
І.Й. Куриляк
І.П. Омелян
М.В. Токарчук
05.60.+w
73.40
66.10.Cb
82.65.Fr
98-35E

Статистична теоpiя пpоцесiв дифузiї pадiонуклiдiв у гpунтових та пiдземних водах

I.P. Юхновський
М.В. Токарчук
І.П. Омелян
Р.І. Желем
05.60.+w
73.40
66.10.Cb
82.65.Fr
98-34E

Оператор поляризованості для псевдоспін-електронної моделі

І.В. Стасюк
Т.С. Мисакович
72.10.D
72.10.Di
98-33E

Фазовий перехід нематик-ізотропна рідина в гратковій моделі з замороженими домішками. Комп'ютерна симуляція за допомогою методу Монте Карло

Я.М. Ільницький
С. Соколовскі
О. Пізіо
61.30.Cz
64.60.Cn
02.70.Lq
98-32

ІЗИНҐІВСЬКІ ЧИТАННЯ--98 (Львів, 29 квітня 1998)

за редакцією Юрія Головача
05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i
98-31U

До статистичної гідродинаміки гайзенбергівської моделі ферофлюїду

I.М. Мpиглод
Ю.К. Рудавський
С.О. Дубик
М.В. Токарчук
05.60.+w
05.70.Ln
05.20-y
98-30U

Мікроскопічний опис протонної провідності в суперіонних кристалах

І.В. Стасюк
Н. Павленко
64.60.Cn
66.10.Ed
66.30.Dn
66.30.Hs
98-29E

До статистичної гiдpодинамiки бінарної сумiшi магнiтних та немагнiтних атомiв

Ю.К. Pудавський
I.М. Мpиглод
М.В. Токаpчук
О.Ф. Бацевич
75.50.M
98-28E

Тензор комбінаційного розсіяння світла для моделі Хаббарда і $t-J$ моделі

І.В. Стасюк
Т.С. Мисакович
72.10.D
72.20.D
75.10.J
71.10.F
98-27U

Вплив зовнішнього тиску на фазовий перехід та фізичні характеристики антисегнетоелектриків з водневими зв'язками типу NH$_4$H$_2$PO$_4$

Р.Р. Левицький
Б.М. Лісний
А.П. Моїна
77.80.Bh
77.84.Fa
98-26E

Протонна провідність при суперіонних фазових переходах

Н. Павленко
64.60.Cn
66.10.Ed
66.30.Dn
66.30.Hs
98-25E

Вплив нестехіометрії кисню на розташування апексних киснів в кристалах типу YBa$_2$Cu$_3$O$_{7-x}$

І.В. Стасюк
О.В. Величко
64.60Cn
74.72.Bk
74.62.Dh
98-24E

Моделі конфайнменту типу Фоккера на основі ефективного лаґранжіяну в класичній теорії Янґа--Міллса

А. Дувіряк
03.20
03.30+p
11.30.Cp
98-23U

Рівняння Ліувілля для систем з в'язями

А. Дувіряк
А. Назаренко
03.20
03.30+p
11.30.Cp
98-22E

Метод Гамільтона -- Якобі для класичної механіки в алгебрі Грасмана

К.В. Табунщик.
64.60.Cn
63.20.Ry
74.25.Kc
98-21E

Динаміка та термодинаміка моделі з локальним ангармонізмом у випадку відсутності електронної хаббардівської кореляції. I. Аналітичний розгляд.

І.В. Стасюк
А.М. Швайка
К.В. Табунщик
71.10.Fd
71.38.+i
77.80.Bh
63.20.Ry
98-20E

Псевдоспін--електронна модель в безмежній розмірності простору

І.В. Стасюк
А.М. Швайка
71.10.Fd
71.38.+i
77.80.Bh
63.20.Ry
98-19E

Вплив зовнішнього тиску на фазовий перехід і діелектричні властивості кристалів сім'ї KDP.

Р.Р. Левицький
А.П. Моїна
77.84.Fa
98-18E

Фазові переходи в псевдоспін-електронній моделі з прямою взаємодією між псевдоспінами

І.В. Стасюк
Ю. Гаврилюк
74.65+n
71.45.Gm
98-17E

Конфігураційна модель утворення комплексів з металами у водних розчинах

І.В. Стасюк
О.В. Величко
82.20.Db
82.20.Hf
82.30.b
98-16U

Аналiз хiмiчних pеакцiй $\alpha$-pадiолiзу, гiдpолiзу та комплексоутвоpень у лужних pозчинах об'єкта "Укpиття". Дослiдження коефiцiєнтiв пеpеносу iонiв UO$^{2+}_2$, PuO$^{2+}_2$ у водних pозчинах

I.P. Юхновський
М.В. Токаpчук
О.Є. Кобpин
Г.С. Дмитpiв
Й.А. Гуменюк
82.50.Gw
82.55.+e
05.60.+w
98-15U

Модифіковане зображення зміщень і циклічне перетворення статистичної суми в теорії електронної рідини

М. Ваврух
Я. Куштай
В. Солов'ян
Н. Тишко
05.30.Fk
98-14E

Поправка на локальне поле фермі-системи з короткосяжною взаємодією

М. Ваврух
В. Паславський
05.30.Fk
98-13

ІЗИНҐІВСЬКІ ЧИТАННЯ--97 (Львів, 12 травня 1997)

05.50.+q
05.70.Fh
64.60.-i
98-12E

Часоасиметричні скалярна та векторна взаємодії у двовимірній моделі фронтової форми динаміки

В. Шпитко
03.20
03.30+p
11.30.Cp
98-11E

Групи, дотичні до групи Лі, та калібрувальна інваріянтність у класичній механіці

Ю. Яремко 03.20.+i
98-10E

Критичні флюктуації у фазовому переході з нормального в надпровідний стан

Р. Фольк
Ю. Головач
05.70.Jk
64.60.Fr
74.20-z
02.30.Mv
98-09E

Критичні показники розведеної моделі Ізинґа при вимірностях простору від 2 до 4

Ю. Головач
Т. Яворський
64.60.Ak
61.43.-j
11.10.Gh
98-08E

До теоpiї динамiчних властивостей напiвквантових piдин

В.В. Iгнатюк
I.М. Мpиглод
М.В. Токаpчук
05.70.L
05.60.+w
67.20.+k
67.40.-w
98-07E

Поверхнева критична поведінка в напів-обмежених системах: метод масивної теорії поля

Г.В. Діль
М. Шпот
64.60.Ht
68.35.Rh
05.40.+j
11.10.-7