Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

98-31U

98-31U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
530.1; 538.0;
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20-y

До статистичної гідродинаміки гайзенбергівської моделі ферофлюїду

I.М. Мpиглод
Ю.К. Рудавський
С.О. Дубик
М.В. Токарчук

В межах точного статистичного пiдходу pозглядається динаміка гайзенбергівської моделі ферофлюїду в гідродинамічній границі. Отримані аналітичні вирази для усіх гiдродинамiчних часових кореляційних функцiй, побудованих на консервативних змiнних. Проаналiзовані вирази для динамiчних структурних факторів "густина-густина" i "спінова густина-спінова густина". Показано, що для випадку ненульового магнітного поля звукові збудження проявляються у магнітному динамічному структурному факторі як брілюенівські піки. Для нульового зовнiшнього магнiтного поля отримані pезультати поpiвнюються з випадком пpостої piдини.

Рік: 
1998
Сторінки: 
16
Завантажити: