Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Ідентифікатор Title Authors PACS PDF
01-08U

До теорії фазових переходів у флюїдах в пористих середовищах

О.В. Пацаган
М.Ф. Головко
05.70.Fh
05.70.Jk
64.60.Fr
01-07E

Іонно-дипольна суміш з асоціативною взаємодією біля зарядженої твердої стінки

М.Ф. Головко
В.І. Капко
05.20.-y
05.20.Jj
05.70.Np
61.20.Qg
67.57.Np
68.08.-p
01-06U

Про розрахунок неуніверсальних характеристик фазового переходу другого роду

М.П. Козловський
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
01-05U

Дробове фур'є-перетворення оптичних сигналів

М.В. Шовгенюк
Ю.М. Козловський
05.60.+w
05.70.Ln
05.20.Dd
52.25.Dg
52.25.Fi
01-04U

Дослідження адсорбції водню, азоту та гідроксогрупи $OH^-$ на поверхні перехідних металів

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
І.Р. Дулепа
82.65.Jv
34.50.D
01-03E

Моделювання впливу валентності катіона на його властивості у водних розчинах методом молекулярної динаміки

Т.М. Брик
М.Ю. Дручок
М.Ф. Головко
Ю.В. Калюжний
82.70.Dd
61.20.-p
61.20.Gy
61.20.Ne
61.20.Qg
02.30.Rz
01-02U

Узагальнені рівняння переносу дифузійно-реакційних процесів. Метод нерівноважного статистичного оператора

М.В. Токарчук
П.П. Костробій
Й.А. Гуменюк
05.30.Ch
05.20.Dd
73.40.Gk
68.45.Kg
01-01U

Фазовi переходи та розшарування фаз у псевдоспiн-електроннiй моделi з прямою взаємодiєю псевдоспiнiв без поперечного поля та перенесення електронiв

Ю.І. Дубленич
74.65+n
71.45.Gm