Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-08U

01-08U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 536.7
PACS: 
05.70.Fh, 05.70.Jk, 64.60.Fr

До теорії фазових переходів у флюїдах в пористих середовищах

О.В. Пацаган
М.Ф. Головко

Вивчається фазова поведінка флюїдів в пористому середовищі. Система описується з допомогою частково замороженої моделі і для того щоб отримати велику статистичну суму відповідної повністю рівноважної системи використовуються метод реплік. Для рівноважної багатокомпонентної неперервної системи отримано функціонал великої статистичної суми, заданий в просторі "польових" змінних, спряжених до "густинних" змінних. В ґаусовому наближенні отримано критичну точку газ-рідина (при відсутності притягання між частинками матриці), а також вирази для великого термодинамічного потенціалу і хімічних потенціалів. Аналіз вищих наближень наводить на думку про можливість існування двох фазових переходів у флюїді в пористому середовищі. Однак, даний результат не є остаточний і потребує подальшої перевірки.

Рік: 
2001
Сторінки: 
24
Завантажити: