Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-04U

01-04U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
539.211; 542.97
PACS: 
82.65.Jv, 34.50.D

Дослідження адсорбції водню, азоту та гідроксогрупи $OH^-$ на поверхні перехідних металів

І.В. Стасюк
Р.Я. Стеців
І.Р. Дулепа

Квантово-хімічним методом ZINDO/1 виконані розрахунки потенціальних енергій водню, азоту та гідроксогрупи $OH^-$ на поверхні перехідних металів. Отримані залежності адіабатичних потенціалів від віддалі до поверхні та напряму переміщення адсорбату. Вивчено процеси адсорбції та дисоціації таких молекул в залежності від структури поверхні металу. Розраховані заряди на атомах адсорбату і власних атомах поверхні. Отримані енергії адсорбції водню, азоту та гідроксогрупи $OH^-$ на поверхні перехідних металів.

Рік: 
2001
Сторінки: 
19
Завантажити: