Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-05U

01-05U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 533; 533.9:530.182; 536.75; 536-12.01.
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 05.20.Dd, 52.25.Dg, 52.25.Fi

Дробове фур'є-перетворення оптичних сигналів

М.В. Шовгенюк
Ю.М. Козловський

Дається опис інтегральних перетворень типу згортки, які використовуються при описі оптичних схем. На основі задачі на власні значення отримано аналітичний вираз для ядра прямого та оберненого дробового фур'є-перетворення(ДФП). Досліджені властивості спряжених зображень ДФП і введено частотне представлення. Запропоновано різні форми представлення ДФП. Показано, що ДФП можна інтерпритувати, як процес згортки і фільтрації. На онові методу оптичних сигналів побудований розподіл ДФП, а також спряжені зображення. Встановлено, що в точці $p=1/2$ спряжені зображення вироджуються в самоподібні для довільних оптичних сигналів. Приведені результати чисельного розрахунку спряжених зображень прямокутного імпульсу при різних значеннях числа Френеля.

Рік: 
2001
Сторінки: 
42
Завантажити: