Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-01U

01-01U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
544.015.4
PACS: 
74.65+n, 71.45.Gm

Фазовi переходи та розшарування фаз у псевдоспiн-електроннiй моделi з прямою взаємодiєю псевдоспiнiв без поперечного поля та перенесення електронiв

Ю.І. Дубленич

Показано, що статистичну суму псевдоспiн-електронної моделi з прямою взаємодiєю псевдоспiнiв, однак без електронного перенесення та поперечного поля, можна виразити через статсуму моделi Iзiнга iз залежним вiд температури поздовжнiм полем. Доведено, що в режимi сталого хемічного потенціялу $\mu $ iснують температурнi фазовi переходи першого роду зi стрибкоподiбною змiною середнього значення псевдоспiна та середньої концентрацiї електронiв $n$, а в режимi $n=const$ вiдбувається розшарування на фази з рiзними значеннями цих величин. Одержано точнi вирази для кривої спiвiснування фаз ($\mu =const$) та кривих фазового розшарування ($n=const$).

Рік: 
2001
Сторінки: 
10
Завантажити: