Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Семінари відділів


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
11.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Соціальні та економічні мережі: моделювання та аніліз

11.06.2013, Вт 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем М.А. Шпот ІФКС

Критичні показники точки Ліфшица в (m,d)-площині

4.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Двопетлеві інтеграли в задачі зі скорельованим безладом

21.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Нулі Лі-Янга-Фішера для моделі Ізінга на повному графі

14.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Розрахунок радіуса гірації кільцевого полімеру

7.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Скінченно-розмірний скейлінґ в анізотропних системах

30.04.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Василь Ігнатюк ІФКС

Про деякі нові погляди на проблему марковості/немарковості у відкритих квантових системах

24.04.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Р.Я. Стеців ІФКС

Рівноважні стани одновимірного іонного провідника Паулі

23.04.2013, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

MECO 38: Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics (Trieste, 25-27.03.2013). Скінченно-розмірний скейлінґ в анізотропних системах.

16.04.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Complex Systems route to Social Sciences

9.04.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Критична поведінка систем з далекосяжними взаємодіями

3.04.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Юрій Дубленич ІФКС

Структури основного стану моделі Ізинґа на ґратці Шастри-Сазерленда зі взаємодіями великого радіуса

2.04.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Крістіан фон Фербер Університет Ковентрі, Ковентрі, Англія

Scrutinising power laws and Levy walks in Finance and elsewhere

29.03.2013, Пт 14:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Ірина Загладько ІФКС

Методи квантування тахійонних полів

27.03.2013, Ср 15:00 Теорії розчинів м.н.с. І.Кравців ІФКС

Подвійний юкавівський плин поблизу твердої поверхні: теоретико-польовий опис

27.03.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Олег Менчишин ІФКС

Наближення за оберненим радіусом взаємодії в моделі XXZ на основі представлення Бар'яхтара--Криворучка--Яблонського для спінових операторів

26.03.2013, Вт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Скейлінгові функції та співвідношення критичних амплітуд для моделі Поттса на безмасштабних мережах

20.03.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Олег Матвєєв ІФКС

Часовороздільна фотоемісійна спектроскопія як приклад дослідження нерівноважної системи

19.03.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Вплив замороженого та відпаленого безладу на критичну поведінку m-векторної моделі

13.03.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Ірина Дулепа ІФКС

Ультрахолодні ферміони в оптичній ґратці типу графену