Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Семінари відділів


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
20.09.2013, Пт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Модель двовимірних ферміонів Дірака з безладом

13.09.2013, Пт 16:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Ігнатюк В.В. ІФКС

Врахування динаміки оточення при побудові керуючих рівнянь для системи «q-біт + термостат»

6.09.2013, Пт 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Нулі Лі-Янга-Фішера для моделі Поттса

6.09.2013, Пт 11:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Максименко М.В. ІФКС

Паулі-скорельоване протікання на деревоподібних графах (гратка Бете,випадковий регулярний граф, регулярний експандер): від феромагнетизму електронів до колапсів у мережах реального світу

3.09.2013, Вт 15:00
Квантово-статистичної теорії процесів каталізу
Лабораторія статистичної фізики складних систем
Вікторія Блавацька ІФКС

Конформаційні властивості складних полімерів: аналітичні та чисельні підходи (за матеріалами докторської дисертації)

25.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Андрій Трохимчук ІФКС

Новий погляд на Ван-дер-Ваальсовий опис рідинного стану

21.06.2013, Пт 11:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу проф. Іванків Л.І. ЛНУ ім. І.Франка

Деякі закономірності при каталізі

21.06.2013, Пт 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем Т.Є. Крохмальський(a), М.Адамскі(b), Я.Єнджеєвскі(b) (a)ІФКС, (b)Університет Вроцлава

Квантовий критичний скейлінг ступеня подібності БКШ подібної моделі

18.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Петлі в полімерах та польоти Леві

14.06.2013, Пт 14:00 Квантової статистики Олег Величко ІФКС

Дослідження електронних станів у сильно анізотропних шаруватих структурах зі стадійним впорядкуванням

12.06.2013, Ср 16:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем ст.наук.співр. В.Солов'ян ІФКС

Фазові діаграми і параметри дипольного скла у змішаних сегнето- та антисегнетоелектричних системах

11.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Соціальні та економічні мережі: моделювання та аніліз

11.06.2013, Вт 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем М.А. Шпот ІФКС

Критичні показники точки Ліфшица в (m,d)-площині

4.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Двопетлеві інтеграли в задачі зі скорельованим безладом

21.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Нулі Лі-Янга-Фішера для моделі Ізінга на повному графі

14.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Розрахунок радіуса гірації кільцевого полімеру

7.05.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Скінченно-розмірний скейлінґ в анізотропних системах

30.04.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Василь Ігнатюк ІФКС

Про деякі нові погляди на проблему марковості/немарковості у відкритих квантових системах

24.04.2013, Ср 10:30 Квантової статистики Р.Я. Стеців ІФКС

Рівноважні стани одновимірного іонного провідника Паулі

23.04.2013, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

MECO 38: Conference of the Middle European Cooperation in Statistical Physics (Trieste, 25-27.03.2013). Скінченно-розмірний скейлінґ в анізотропних системах.