Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Семінари відділів


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
9.04.2012, Пн 10:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Козизький Університет Марії Складовської-Кюрі, Люблін, Польща

Стохастична еволюція в природничих науках

3.04.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Василь Ігнатюк ІФКС

Квантові ефекти Зено та анти-Зено у задачах про поверхневу дифузію взаємодіючих адчастинок

27.03.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Мультикритична поведінка системи з двома пов’язаними параметрами порядку

20.03.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Модулі, в’язкість і сприйнятливість: механічні поля

6.03.2012, Вт 16:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу к.ф.-м.н. Верхоляк Т.М. ІФКС

Строгі результати для квантових спін-1/2 фрустрованих драбинок Ізінга-Гайзенберга

6.03.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Розділення фаз у бінарному полімерному розчині

28.02.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Ефекти кореляцій на безмаштабних мережах

22.02.2012, Ср 16:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Бацевич Олександр

Феномен надсвітлового нейтрино як наслідок порушення принципу еквівалентності

21.02.2012, Вт 16:00 Квантової статистики проф. Р.М. Пелещак, зав. кафедри загальної фізики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Електричні властивості діода Шотткі з вбудованим шаром квантових точок

21.02.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Залежність ефективності роботи наукових груп від їх розміру

14.02.2012, Вт 16:00 Квантової статистики м.н.с. Слободенюк Артур Олексійович ІТФ ім. М.М. Боголюбова

Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі (за матеріалами кандидатської дисертації)

14.02.2012, Вт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Крістіан фон Вербер Університет Ковентрі (Ковентрі, Англія)

Вступ до фінансової математики

7.02.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Крістіан фон Вербер Університет Ковентрі (Ковентрі, Англія)

Вступ до фінансової математики

31.01.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Критична динаміка стохастичної системи з пам'яттю в рамках теоретико польової ренорм групи

24.01.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Зіркові полімери в невпорядкованому середовищі

12.01.2012, Чт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Полімери в анізотропних середовищах: аналітичні та чисельні дослідження

3.01.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Василь Пальчиков ІФКС

Структура групи «найкращих друзів» у мережах мобільного зв'язку

27.12.2011, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Розрахунок петлевих інтегралів для довільної вимірності простору в задачі про критичну поведінку системи з скорельованим безладом

26.12.2011, Пн 16:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Максименко М.В. ІФКС НАН України

Ефекти локалізованих станів у низькотемпературних властивостях квантових граткових систем (за матеріалами кандидатської дисертації)

20.12.2011, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Василь Ігнатюк ІФКС

Про зв'язок між температурною залежністю Т-моди адсорбату та природою взаємодії "адсорбат-субстрат"