Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Семінари відділів


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
13.06.2012, Ср 16:00 Статистичної теорії конденсованих систем М.П. Козловський ІФКС

До опису поведінки флюїдної системи поблизу точок конденсації

12.06.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Невидима гармонія: математичні закони в мистецтві

5.06.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Микола Лаврський НУ "Львывська Політехніка"

Розрахунок енергії хемосорбції водневоподібних атомів на кристалічних поверхнях

29.05.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Микола Тасінкевич Інститут інтелектуальних систем Макса Планка, Штутгарт, Німеччина

Каталітичні мікромотори Януса

18.05.2012, Пт 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем З.Є. Усатенко ІФКС

Критична поведінка складних систем в обмежених геометріях: підхід масивної теорії поля

15.05.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Микола Максименко ІФКС

Точний розв'язок для моделі Поттса на гратці Бете

8.05.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Фазові переходи у складних мережах. Модель Поттса (за матеріалами магістерської роботи)

24.04.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Теоретико-польовий підхід до «хімічних» реакцій

17.04.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Курс "Model Thinking": відеолекції

9.04.2012, Пн 10:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Козизький Університет Марії Складовської-Кюрі, Люблін, Польща

Стохастична еволюція в природничих науках

3.04.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Василь Ігнатюк ІФКС

Квантові ефекти Зено та анти-Зено у задачах про поверхневу дифузію взаємодіючих адчастинок

27.03.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Мультикритична поведінка системи з двома пов’язаними параметрами порядку

20.03.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Модулі, в’язкість і сприйнятливість: механічні поля

6.03.2012, Вт 16:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу к.ф.-м.н. Верхоляк Т.М. ІФКС

Строгі результати для квантових спін-1/2 фрустрованих драбинок Ізінга-Гайзенберга

6.03.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Розділення фаз у бінарному полімерному розчині

28.02.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Ефекти кореляцій на безмаштабних мережах

22.02.2012, Ср 16:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Бацевич Олександр

Феномен надсвітлового нейтрино як наслідок порушення принципу еквівалентності

21.02.2012, Вт 16:00 Квантової статистики проф. Р.М. Пелещак, зав. кафедри загальної фізики Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Електричні властивості діода Шотткі з вбудованим шаром квантових точок

21.02.2012, Вт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Залежність ефективності роботи наукових груп від їх розміру

14.02.2012, Вт 16:00 Квантової статистики м.н.с. Слободенюк Артур Олексійович ІТФ ім. М.М. Боголюбова

Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі (за матеріалами кандидатської дисертації)