Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Семінари відділів


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
12.11.2013, Вт 15:00 Квантової статистики Володимир Краснов ІФКС

Бозе-бозе та бозе-фермі суміші в оптичних ґратках

8.11.2013, Пт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Джуліан Гельфферіх Університет Фрайбурга

Динаміка полімерів в представленні часовонеперервного випадкового блукання

25.10.2013, Пт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Глєб Ошанін Університет Париж-VI, Франція

Активна мікрореологія у обмежених геометріях: від супердифузійних до гігантських дифузійних флуктуацій

18.10.2013, Пт 16:30 Квантової статистики Володимир Краснов ІФКС

Фазові переходи в бозе-фермі сумішах атомів

18.10.2013, Пт 15:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Купоров В.М. ІФКС

Поперечна динаміка бінарних нейтральних та іонних рідин: підхід УКМ і теорія збурень

17.10.2013, Чт 10:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Головач ІФКС

Модель Поланда-Шераги денатурації ДНК

11.10.2013, Пт 14:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Про теоретичні методи дослідження напівгнучких полімерів

4.10.2013, Пт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Анастасія Аніщенко університет м. Фрайбург, Німеччина

Геометричні аспекти квантових блукань на перколяційних двовимірних гратках

4.10.2013, Пт 11:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Гуменюк Й.А. ІФКС

Інтеґральні дужки та функції розсіяння кінетичної теорії густих газових сумішей з багатосходинковою взаємодією

20.09.2013, Пт 14:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Модель двовимірних ферміонів Дірака з безладом

13.09.2013, Пт 16:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Ігнатюк В.В. ІФКС

Врахування динаміки оточення при побудові керуючих рівнянь для системи «q-біт + термостат»

6.09.2013, Пт 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Нулі Лі-Янга-Фішера для моделі Поттса

6.09.2013, Пт 11:00 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу Максименко М.В. ІФКС

Паулі-скорельоване протікання на деревоподібних графах (гратка Бете,випадковий регулярний граф, регулярний експандер): від феромагнетизму електронів до колапсів у мережах реального світу

3.09.2013, Вт 15:00
Квантово-статистичної теорії процесів каталізу
Лабораторія статистичної фізики складних систем
Вікторія Блавацька ІФКС

Конформаційні властивості складних полімерів: аналітичні та чисельні підходи (за матеріалами докторської дисертації)

25.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Андрій Трохимчук ІФКС

Новий погляд на Ван-дер-Ваальсовий опис рідинного стану

21.06.2013, Пт 11:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу проф. Іванків Л.І. ЛНУ ім. І.Франка

Деякі закономірності при каталізі

21.06.2013, Пт 10:00 Статистичної теорії конденсованих систем Т.Є. Крохмальський(a), М.Адамскі(b), Я.Єнджеєвскі(b) (a)ІФКС, (b)Університет Вроцлава

Квантовий критичний скейлінг ступеня подібності БКШ подібної моделі

18.06.2013, Вт 16:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Петлі в полімерах та польоти Леві

14.06.2013, Пт 14:00 Квантової статистики Олег Величко ІФКС

Дослідження електронних станів у сильно анізотропних шаруватих структурах зі стадійним впорядкуванням

12.06.2013, Ср 16:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем ст.наук.співр. В.Солов'ян ІФКС

Фазові діаграми і параметри дипольного скла у змішаних сегнето- та антисегнетоелектричних системах