Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Семінари відділів


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
17.09.2014, Ср 17:00 Теорії модельних спінових систем Василь Баліга ЛНУ ім. І. Франка

Простий підхід до двотермінальної провідності через взаємодіючі кластери

11.09.2014, Чт 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Конформаційні властивості квіткових та зіркових полімерів

4.09.2014, Чт 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

4th Ph.D. summer School - conference on “Mathematical Modeling of Complex Systems”

13.08.2014, Ср 10:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Юрій Козицький Університет Марії Склодовської-Кюрі

Безмасштабні графи та модель Ізінга

22.07.2014, Вт 16:00 Теорії модельних спінових систем Олег Менчишин ІФКС

Дослідження феромагнітної моделі Гайзенберга спін-1/2 на гратці пірохлору

4.07.2014, Пт 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Глєб Ошанін Університет П`єра і Марії Кюрі, Париж-VI

Search research

1.07.2014, Вт 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Максим Дудка ІФКС

Вплив далекосяжних домішок на магнітне впорядкування в 2D моделях

24.06.2014, Вт 10:00 Квантової статистики Олег Матвєєв

Нерівноважна теорія динамічного середнього поля для зарядововпорядкованої фази моделі Фалікова-Кімбала

24.06.2014, Вт 10:00 Квантової статистики Олег Матвєєв ІФКС

Нерівноважна теорія динамічного середнього поля для зарядововпорядкованої фази моделі Фалікова-Кімбала

23.06.2014, Пн 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Олеся Мриглод ІФКС

Ентропія та передбачуваність онлайн активності

20.06.2014, Пт 10:00 Квантової статистики Володимир Краснов ІФКС

Фазові переходи в моделі Бозе-Фермі-Хаббарда (продовження)

17.06.2014, Вт 10:00 Квантової статистики Олег Фаренюк ІФКС

Метод швидкої побудови фазових діаграм основного стану ґраткових моделей на прикладі моделі Фалікова-Кімбала

16.06.2014, Пн 15:00 Лабораторія статистичної фізики складних систем Вікторія Блавацька ІФКС

Універсальні властивості кільцевих кополімерів

11.06.2014, Ср 15:30 Лабораторія статистичної фізики складних систем Остап Калюжний ЛНУ ім. І.Франка

Міцелярні структури з поліетилен-гліколь-вмісними кополімерами

27.05.2014, Вт 15:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Андрій Баумкетнер ІФКС

Методи моделювання, застосовні до біологічних систем (огляд)

27.05.2014, Вт 10:00 Квантової статистики Олег Величко ІФКС

Резонансне тунелювання в надґратках напівпровідникових структур і його теоретичний опис (огляд)

26.05.2014, Пн 15:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Петро Сарканич ЛНУ ім. І.Франка

Густина нулів статистичної суми, як кількісна характеристика фазового переходу

23.05.2014, Пт 14:00 Квантової статистики Андрій Швайка ІФКС

Вплив корельованого переносу на термоелектричні властивості сильноскорельованих електронних систем

16.05.2014, Пт 15:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Христина Гайдуківська ІФКС

Полімери в анізотропних середовищах

24.04.2014, Чт 15:15 Лабораторія статистичної фізики складних систем Мар'яна Красницька ІФКС

Точні розв’язки для спінових моделей на відпалених мережах