Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

Всі семінари


Дата Department Speaker Affiliation Presentation title
12.06.2008, Чт 10:00 ІФКС О.Гера ІФКС

Термодинаміка та енергетичний спектр асиметричної моделі Хаббарда в теорії динамічного середнього поля (за матеріалами кандидатської дисертації)

10.06.2008, Вт 11:00 Квантової статистики І. Дулепа ІФКС

Енергетичний одночастинковий спектр та фазовий перехід у іонному провіднику Паулі

4.06.2008, Ср 10:00 ІФКС Глушак С. ІФКС

Вплив полідисперсності на фазову поведінку колоїдних та полімерних систем (за матеріалами кандидатської дисертації)

3.06.2008, Вт 11:00 Квантової статистики Ю. Дубленич ІФКС

Чортові сходи в моделях ґраткового газу на трикутній гратці

29.05.2008, Чт 12:00 Квантової статистики О.Гера ІФКС

Термодинаміка та енергетичний спектр асиметричної моделі Хаббарда в теорії динамічного середнього поля (за матеріалами кандидатської дисертації)

28.05.2008, Ср 16:00 Теорії нерівноважних процесів С. Глушак ІФКС

Вплив полідисперсності на рівноважні властивості колоїдних та полімерних систем (за матеріалами кандидатської дисертації)

27.05.2008, Вт 11:00 Квантової статистики О. Величко ІФКС

Термодинамічні та діелектричні властивості інтеркальованого літієм анатазу в рамках ґраткової моделі

23.05.2008, Пт 11:00 Комп'ютерного моделювання багаточастинкових систем Дувіряк А. ІФКС

2-частинкові діраківські осцилятори та спектри легких мезонів

22.05.2008, Чт 12:00 Квантової статистики Стеців Р. ІФКС

Зарядово модульованi фази в квазiодновимiрних структурах з водневими зв'язками

20.05.2008, Вт 11:00 Квантової статистики А. Швайка ІФКС

Спектральна функція f-електронів для моделі Фалікова-Кімбала і дискретний підхід Вінера-Гопфа

13.05.2008, Вт 11:00 Квантової статистики О. Фаренюк ІФКС

Дослідження зонної структури моделі Фалікова-Кімбала з корельованим переносом

8.05.2008, Чт 12:00 Квантової статистики О. Воробйов ІФКС

Енергетичний спектр скінченних одновимірних кластерів з іонною та протонною провідністю

6.05.2008, Вт 12:00 Квантової статистики О.Матвєєв ІФКС

Нерезонансне розсіяння Х-променів у зарядововпорядкованій фазі моделі Фалікова-Кімбала

6.05.2008, Вт 10:30 Теорії модельних спінових систем А. Андрусик ІФКС

Статистичні та динамічні властивості сегнетової солі одержані в рамках моделі Міцуї з тунелюванням та пєзоелектричною взаємодією

24.04.2008, Чт 11:30 Статистичної теорії конденсованих систем д.ф.-м.н. М.В.Шовгенюк ІФКС

Новий кольоровий простір ICaS на основі перетворення Хартлі

22.04.2008, Вт 10:30 Теорії модельних спінових систем О. Держко ІФКС

Ланцюжок Ізінга-Гайзенберга

15.04.2008, Вт 10:00 Теорії модельних спінових систем Сороков С.І., Левицький Р.Р., Вдович А.С. ІФКС

Термодинаміка і релаксаційні властивості протонних стекол. Експеримент і теорія. Частина 2.

11.04.2008, Пт 10:00 Квантової статистики Т. Мисакович ІФКС

Теоретичний опис інтеркальованих металами напівпровідникових кристалів

8.04.2008, Вт 10:30 Теорії модельних спінових систем Сороков С.І., Левицький Р.Р., Вдович А.С. ІФКС

Термодинаміка і релаксаційні властивості протонних стекол. Експеримент і теорія. Частина 1.

4.04.2008, Пт 16:30 Квантово-статистичної теорії процесів каталізу д.ф.-м.н., проф. Токарчук М.В. ІФКС

Нерівноважний статистичний оператор в узагальненій гідродинаміці рідин