Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

17-08U

17-08U


By Velychko - Створено 26 Грудень 2017

UDC: 
533.9
PACS: 
03.75.Hh, 03.75.Lm, 64.70.Tg, 71.35.Lk, 37.10.Jk, 67.85.-d

Бозе-конденсація та/або модуляція «зміщень» у двостановій моделі Бозе-Хаббарда

І.В. Стасюк
О.В. Величко

Вивчаються нестійкості у системі квантових частинок, які описуються двостановою моделлю Бозе-Хаббарда, відносно появи бозе-конденсату та/або модуляції «зміщень». Показано, що у системі залежно від співвідношення між енергією збудженого стану та параметром взаємодії зміщень виникає стан з модульованим (з подвоєнням періоду ґратки) або однорідним зміщенням частинок. Проаналізовано умови виникнення фази з бозе-конденсатом. Досліджено поведінку параметрів порядку й побудовано фазові діаграми системи як аналітично (для основного стану), так і числовими методами (при ненульовій температурі). Встановлено, що фаза суперсолід є одним з можливих метастабільних станів, але вона не є термодинамічно стійкою. Натомість реалізуються фазові переходи між нормальною і модульованою фазами, які можуть бути як 1-го так і 2-го роду. Фаза з бозе-конденсатом, при її появі, є проміжною між ними.

Рік: 
2017
Сторінки: 
26
Завантажити: