Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

17-06U

17-06U


By Velychko - Створено 20 Грудень 2017

UDC: 
501, 530.1, 519.25, 004.942, 001.6
PACS: 
89.75.-k, 05.10.-a, 05.70.Fh, 07.05.Kf

Статистична фізика складних систем

Ю. Головач
М. Дудка
В. Блавацька
В. Пальчиков
М. Красницька
О. Мриглод

Стаття є коротким нарисом про статистичну фiзику складних систем — напрямок дослiджень, що зараз набуває рис сформованої дiлянки науки iз своїм об'єктом дослiджень, понятiйним апаратом, методами аналiзу. Прикладами cкладних систем є конденсована речовина, екологiчнi та бiологiчнi системи, фондовi ринки та економiчнi системи, людське суспiльство. Поняття складної системи утворює нову, мiждисциплiнарну галузь знань. Притаманними особливостями складних систем є самоорганiзацiя, виникнення нових функцiональних можливостей, адаптивний характер взаємодiй, висока чутливiсть до малих змiн початкових умов, пiдпорядкування степеневим законам (розподiли типу «товстих хвостiв»). Поряд iз загальним окресленням властивостей складних систем у статтi здiйснено короткий огляд деяких робiт, виконаних у цiй дiлянцi в Iнститутi фiзики конденсованих систем НАН України.

Рік: 
2017
Сторінки: 
43
Завантажити: