Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

15-05U

15-05U


By Velychko - Створено 18 Грудень 2015

UDC: 
537.611
PACS: 
75.10.Jm

Спін-1/2 $J_1-J_2$ модель Гайзенберґа на прямокутній фрустрованій ґратці в рамках ферміонізації Йордана-Віґнера. Наближення середнього поля для випадку колінеарного антиферомагнітного впорядкування

О.Р. Баран
Т.М. Верхоляк

Спін-1/2 модель Гайзенберґа на прямокутній ґратці з взаємодіями найближчих та наступних після найближчих сусідів розглянута в рамках перетворення Йордана-Віґнера. До фазових множників та до членів, які описують взаємодію безспінових ферміонів, у ферміонізованому гамільтоніані застосовано наближення типу середнього поля у випадку колінеарного стрічкового антиферомагнітного впорядкування. Розраховано залежність магнітного параметра порядку в основному стані від параметра фрустрації при різних значенням параметра просторової анізотропії. Результати порівнюються із результатами інших методів.

Рік: 
2015
Сторінки: 
10
Завантажити: