Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

15-01U

15-01U


By Velychko - Створено 05 Травень 2015

UDC: 
548:573.611.4
PACS: 
75.10.Jm
Термодинамічні властивості cпін-1/2 J1-J2 моделі Гайзенберґа на прямокутній фрустрованій ґратці в наближенні типу середнього поля в рамках методу ферміонізації Йордана-Віґнера. Антиферомагнітне впорядкування Нееля
О.Р. Баран
Т.М. Верхоляк

Спін-1/2 модель Гайзенберґа на прямокутній ґратці з взаємодіями найближчих та наступних після найближчих сусідів розглянута в рамках перетворення Йордана-Віґнера. До фазових множників та до членів, які описують взаємодію безспінових ферміонів, у ферміонізованому гамільтоніані застосовано наближення типу середнього поля. У випадку впорядкування Нееля в основному стані розраховано залежність магнітного параметра порядку від параметра фрустрації. Результат порівнюється із результатами інших методів.

Рік: 
2015
Сторінки: 
18
Завантажити: