Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

14-08E

14-08E


By Velychko - Створено 05 Січень 2015

UDC: 
538.945
PACS: 
71.10.Fd, 71.38

Модель Бозе-Фермі-Хаббарда в границі важких ферміонів

І.В. Стасюк
В.О. Краснов

Досліджено фазові переходи в моделі Бозе-Фермі-Хаббарда в наближенні середнього поля та жорстких бозонів при врахуванні одновузлової бозон-ферміонної взаємодії типу відштовхування та у випадку безмежно малого переносу ферміонів. Проаналізовано поведінку параметра порядку бозе-конденсату та термодинамічного потенціалу як функцій хімічного потенціалу бозонів. Встановлено можливість зміни роду фазового переходу до надплинної фази у певних областях значень хімічних потенціалів бозе- та фермі-частинок. У випадках $T=0$ та $T\neq 0$ побудовано відповідні фазові діаграми на площині (температура, хімічний потенціал бозонів) при різних значеннях параметра переносу бозонів та хімічного потенціалу ферміонів $\mu'$.

Рік: 
2014
Сторінки: 
37
Завантажити: