Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

06-01E

06-01E


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
532; 532.74; 532.772
PACS: 
05.70.Ce, 61.20.Gy, 82.70.Dd

Фазова рівновага полідисперсної багатоюкавівської рідини твердих сфер. Високотемпературне наближення

Ю.В. Калюжний
С.П. Глушак

Фазові властивості полідисперсної багатоюкавівської суміші твердих сфер вивчалися в рамках високотемпературного наближення. Показано, що досліджувані моделі у високотемпературному наближенні належать до класу моделей із "заокругленою" вільною енергією, тобто моделей, термодинамічні властивості яких визначаються скінченною кількістю моментів. Використовуючи цю властивість, пораховано повну фазову діаграму та функції розподілу співіснуючих фаз для кількох моделей полідисперсних рідин. Зокрема, полідисперсну одноюкавівську суміш твердих сфер та рідину з взаємодією Леннарда-Джонса з полідисперсністю енергій взаємодії та розмірів, або тільки з полідисперсністю за розмірами.

Рік: 
2006
Сторінки: 
33
Завантажити: