Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

04-07U

04-07U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
538.945
PACS: 
71.10.Fd, 71.38.+i

Спектр псевдоспін-електронної моделі в сплавному наближенні

І.В. Стасюк
В.О. Краснов

В рамках методу динамічного середнього поля розглянуто псевдоспін-електронну модель у випадку наближення сплаву. Методом рівнянь руху отримано енергетичний спектр при врахуванні взаємодії двох близьких зон з однаковою проекцією псевдоспіна. Розраховано поведінку хімічного потенціалу у цьому випадку. Досліджено вплив параметрів задачі на появу щілини в спектрі. Розраховано вплив зовнішнього поля $h$ та потенціалу тунелювання $\Omega $ на ефективний кулонівський потенціал (відношення $\frac {U}{W}$ при якому виникає щілина в спектрі).

Рік: 
2004
Сторінки: 
24
Завантажити: