Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-18U

01-18U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
537.622
PACS: 
75.20, 75.30

Магнітні властивості актинідів. Огляд

А.М. Швайка

Проведений порівняльний аналіз різних сполук актинідів [металів, інтерметалідів (системи з важкими ферміонами, гратки Кондо, системи з проміжною валентністю) та діелектриків] на предмет встановлення механізмів формування магнітних моментів, ефективних взаємодій та магнітних властивостей. На основі проведеного аналізу встановлено, що сильний вплив оточення (розщеплення в кристалічному полі, $sd$-$f$ гібридизація) приводить до сильної спін-фононної взаємодії і чутливості магнітних властивостей сполук актинідів до структури (тип кристалічної гратки, локальне оточення, дефекти) та можливих типів збуджень (фонони, екситони).

Рік: 
2001
Сторінки: 
32
Завантажити: