Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

01-14U

01-14U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
533; 536.75; 537.75
PACS: 
05.60.+w, 05.70.Ln, 81.35, 83.70.F

Кінетика та гідродинаміка дрібнодисперсних ЛПВМ у зовнішньому магнітному полі

М.В. Токаpчук
В.В. Ігнатюк
Й.А. Гуменюк

Обговорено перехід від кінетичного до гідродинамічного рівня опису гранулярних магнетиків у зовнішньому неоднорідному магнітному полі. Отримано рівняння гідродинаміки Нав'є-Стокса, проаналізовано можливість знаходження узагальнених термодинамічних функцій та коефіцієнтів переносу шляхом аналізу експериментально спостережних структурних характеристик дрібнодисперсної системи ЛПВМ. Аналізується також можливість розрахунку нелінійних гідродинамічних флуктуацій навколо стаціонарних станів гранулярних магнетиків, керованих зовнішніми полями, в контексті застосування магнітної сепарації.

Рік: 
2001
Сторінки: 
16
Завантажити: