Мови

  • English
  • Українська

Пошук

Синдикація

RSS-матеріал

99-28U

99-28U


By icmp_admin - Створено 08 Лютий 2012

UDC: 
519.224:535.4
PACS: 
42.30.-d, 42.30.Va, 42.30.Sy

Дослідження властивостей бінарних фазових елементів для голографічних систем розпізнавання образів

М.В. Шовгенюк
Т.Є. Крохмальський
М.П. Козловський

На основі методу координатно-частотного розподілу сигналів описано оптичні властивості різних типівбінарних фазових елементів (БФЕ). Отримано аналітичні вирази для автокореляційної функції та вінерівського спектру просторових частот БФЕ, на основі яких розраховано узагальнений оптичний параметр $|\varphi (k, \ l)|^2$ для кількісної оцінки рівня оптичного шуму і показано, що такий параметр характеризує усереднену величину флюктуацій інтенсивності інтерференційної картини вінерівського спектру. Запропонованo параметр неортогональності $d_A$ для класифікації БФЕ, починаючи від ортогональних БФЕ ($d_A=0$) і завершуючи колінеарними БФЕ ($d_A=N^2$).

Рік: 
1999
Сторінки: 
43
Завантажити: